Vrijwaring

Laatst bijgewerkt: 06 juli 2023

Interpretatie en definities

Interpretatie

De woorden waarvan de beginletter met een hoofdletter is geschreven, hebben de volgende betekenis. De volgende definities hebben dezelfde betekenis ongeacht of ze in het enkelvoud of in het meervoud voorkomen.

Definities

In het kader van deze Disclaimer:

  • Het bedrijf (in dit cookiebeleid aangeduid als “het bedrijf”, “wij”, “ons” of “onze”) verwijst naar Bitcoin Revolution, Asia Square Tower, 8 Marina View, Singapore, 018960.
  • U betekent de Gebruiker, de persoon die toegang heeft tot de Service, of het bedrijf, of andere rechtspersoon namens welke deze persoon toegang heeft tot de Service of deze gebruikt, voor zover van toepassing.
  • Website verwijst naar https://btcrevolution.cloud/
  • Service verwijst naar de Website.

Vrijwaring

De informatie op de Service is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden.

Het Bedrijf aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor fouten of weglatingen in de inhoud van de Service.

In geen geval zal het Bedrijf aansprakelijk zijn voor enige speciale, directe, indirecte, gevolg- of incidentele schade of enige andere schade, hetzij in een contractuele actie, nalatigheid of andere onrechtmatige daden, voortvloeiend uit of in verband met het gebruik van de Service of de inhoud van de Service. Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving toevoegingen, verwijderingen of wijzigingen in de inhoud van de Service aan te brengen.

Het Bedrijf garandeert niet dat de Service vrij is van virussen of andere schadelijke componenten.

Disclaimer externe links

De Service kan links bevatten naar externe websites die niet worden aangeboden of onderhouden door of op enigerlei wijze verbonden zijn aan het Bedrijf.

Houd er rekening mee dat het bedrijf niet garant staat voor de nauwkeurigheid, relevantie, tijdigheid of volledigheid van de informatie op deze externe websites.

Fouten en weglatingen Disclaimer

De informatie die door de Service wordt gegeven, is alleen bedoeld als algemene leidraad voor zaken die van belang zijn. Zelfs als het Bedrijf alle voorzorgsmaatregelen neemt om ervoor te zorgen dat de inhoud van de Service zowel actueel als nauwkeurig is, kunnen er fouten optreden. Bovendien kunnen er, gezien de veranderende aard van wetten, regels en voorschriften, vertragingen, weglatingen of onnauwkeurigheden voorkomen in de informatie op de Service.

Het bedrijf is niet verantwoordelijk voor fouten of omissies, of voor de resultaten verkregen door het gebruik van deze informatie.

Disclaimer voor fair gebruik

Het bedrijf mag auteursrechtelijk beschermd materiaal gebruiken dat niet altijd specifiek is goedgekeurd door de eigenaar van het auteursrecht. Het bedrijf stelt dergelijk materiaal beschikbaar voor kritiek, commentaar, nieuwsverslaggeving, onderwijs, wetenschap of onderzoek.

Het bedrijf is van mening dat dit een “eerlijk gebruik” is van dergelijk auteursrechtelijk beschermd materiaal, zoals bepaald in sectie 107 van de Auteurswet van de Verenigde Staten.

Als U auteursrechtelijk beschermd materiaal van de Service wilt gebruiken voor uw eigen doeleinden die verder gaan dan redelijk gebruik, moet U toestemming verkrijgen van de eigenaar van het auteursrecht.

Opvattingen Disclaimer

De Service kan standpunten en meningen bevatten die van de auteurs zijn en die niet noodzakelijkerwijs het officiële beleid of standpunt van andere auteurs, instanties, organisaties, werkgevers of bedrijven, waaronder het Bedrijf, weerspiegelen.

Reacties gepubliceerd door gebruikers zijn uitsluitend hun verantwoordelijkheid en de gebruikers zullen de volledige verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid en schuld op zich nemen voor eventuele smaad of rechtszaken die voortvloeien uit iets geschreven in of als direct gevolg van iets geschreven in een reactie. Het bedrijf is niet aansprakelijk voor commentaar gepubliceerd door gebruikers en behoudt zich het recht voor om commentaar te verwijderen om welke reden dan ook.

Geen verantwoordelijkheid Disclaimer

De informatie op de Service wordt verstrekt met dien verstande dat het Bedrijf hierbij geen juridisch, boekhoudkundig, fiscaal of ander professioneel advies en diensten verleent. Als zodanig mag het niet worden gebruikt ter vervanging van overleg met professionele boekhoudkundige, fiscale, juridische of andere deskundige adviseurs.

In geen geval zal het Bedrijf of haar leveranciers aansprakelijk zijn voor enige speciale, incidentele, indirecte of gevolgschade voortvloeiend uit of in verband met uw toegang tot of gebruik van de Service of het onvermogen om toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de Service.

“Disclaimer “Gebruik op eigen risico

Alle informatie in de Service wordt geleverd “zoals ze is”, zonder garantie op volledigheid, nauwkeurigheid, tijdigheid of op de resultaten die worden verkregen door het gebruik van deze informatie, en zonder enige vorm van garantie, expliciet of impliciet, inclusief maar niet beperkt tot garanties met betrekking tot prestaties, verhandelbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel.

Het Bedrijf is niet aansprakelijk jegens U of iemand anders voor een beslissing genomen of actie ondernomen op basis van de informatie gegeven door de Service of voor gevolgschade, speciale schade of soortgelijke schade, zelfs indien geadviseerd over de mogelijkheid van dergelijke schade.

DISCLAIMER RISICOVOLLE BELEGGINGEN

‘Bitcoin Revolution’ (‘Bitcoin Revolution’) stelt haar gebruikers (hierna: ‘Gebruiker’ of ‘Gebruikers’) in staat om te handelen in zeer speculatieve investeringen die een aanzienlijk risico op verlies met zich meebrengen. Dergelijke handel is niet geschikt voor alle beleggers, dus Gebruikers moeten ervoor zorgen dat ze de risico’s volledig begrijpen voordat ze gaan handelen. Bitcoin Revolution’ geeft geen juridisch, fiscaal, boekhoudkundig of beleggingsadvies of aanbevelingen met betrekking tot geschiktheid, winstgevendheid, beleggingsstrategie of andere soortgelijke zaken.

Alle Gebruikers en toekomstige Gebruikers moeten de volgende Risicobekendmaking en waarschuwingen in dit document zorgvuldig lezen, voordat ze zich aanmelden bij ‘Bitcoin Revolution’ om de software te gebruiken en voordat ze beginnen te handelen in verschillende financiële markten met behulp van verschillende financiële instrumenten. Er wordt echter opgemerkt dat dit document niet alle risico’s en andere belangrijke aspecten van het handelen in Forex, CFD’s en cryptocurrencies kan en zal onthullen of uitleggen. Het bericht is opgesteld om in algemene termen de aard van de risico’s uit te leggen die gepaard gaan met het handelen in Forex, CFD’s en cryptocurrencies op een eerlijke en niet-misleidende manier.

VANWEGE DE RISICOVOLLE AARD VAN DE HANDEL GEEFT ‘BITCOIN REVOLUTION’ EXPLICIET GEEN ENKELE UITDRUKKELIJKE OF IMPLICIETE GARANTIE DAT GEBRUIKERS WINST ZULLEN MAKEN OF DAT GEBRUIKERS GEEN OF ALLE GESTORTE BELEGGINGSFONDSEN ZULLEN VERLIEZEN.

Handelen in Forex, CFD’s en cryptocurrencies is ZEER SPECULATIEF EN HOOG RISICO en is niet geschikt voor het grote publiek, maar alleen voor beleggers die:

(a) de economische, juridische en andere risico’s begrijpen en bereid zijn deze op zich te nemen.

(b) Rekening houden met hun persoonlijke financiële omstandigheden, financiële middelen, levensstijl en verplichtingen financieel in staat zijn om het verlies van hun volledige investering op zich te nemen.

(c) De kennis hebben om de handel in Forex, CFD’s en cryptocurrencies en de onderliggende activa en markten te begrijpen.

Bitcoin Revolution’ geeft Gebruikers geen advies met betrekking tot Forex, CFD’s en cryptocurrencies, de onderliggende activa en markten, of doet beleggingsaanbevelingen van welke aard dan ook. Dus als de gebruiker de risico’s niet begrijpt, moet hij advies en raadpleging inwinnen bij een onafhankelijk financieel adviseur. Als de gebruiker de risico’s van het handelen in Forex, CFD’s en cryptocurrencies nog steeds niet begrijpt, dan zou hij helemaal niet moeten handelen.

Forex, CFD’s en cryptocurrencies zijn afgeleide financiële instrumenten die hun waarde ontlenen aan de prijzen van de onderliggende activa/markten waarnaar ze verwijzen (bijvoorbeeld: valuta’s, aandelenindices, aandelen, metalen, indices, futures, forwards, enz.) Het is daarom belangrijk dat de Gebruiker de risico’s begrijpt die verbonden zijn aan het handelen in de relevante onderliggende waarde/markt, omdat schommelingen in de prijs van de onderliggende waarde/markt de winstgevendheid van zijn handel zullen beïnvloeden.

Enkele van deze risico’s zijn

Volatiliteit – Prijsbewegingen van onderliggende activa/markten kunnen volatiel en onvoorspelbaar zijn. Dit heeft een directe impact op de winsten en verliezen van Gebruiker. Inzicht in de volatiliteit van een onderliggende markt zal Gebruikers helpen bij het bepalen hoe ze moeten handelen en hoeveel ze bereid zijn te verliezen.

Marktschommelingen – Een schommeling is een plotselinge verschuiving in de prijs van een onderliggende waarde van het ene niveau naar het andere. Verschillende factoren kunnen leiden tot gapping (bijvoorbeeld economische gebeurtenissen of marktaankondigingen) en gapping kan zowel plaatsvinden wanneer de onderliggende markt open is als wanneer deze gesloten is. Wanneer deze factoren zich voordoen terwijl de onderliggende markt gesloten is, kan de prijs van de onderliggende markt bij heropening (en dus onze afgeleide prijs) aanzienlijk verschillen van de slotkoers, zonder de mogelijkheid om uw transactie tussentijds te sluiten. Gapping’ kan resulteren in een aanzienlijk verlies (of winst).

Marktliquiditeit – De prijzen van Forex, CFD’s en Cryptocurrencies worden beïnvloed door, onder andere, veranderende vraag- en aanbodverhoudingen, overheids-, landbouw-, commerciële en handelsprogramma’s en -beleid, nationale en internationale politieke en economische gebeurtenissen en de heersende psychologische kenmerken van de relevante marktplaats en het is mogelijk dat sommige onderliggende activa van Forex, CFD’s en Cryptocurrencies niet onmiddellijk liquide worden als gevolg van een verminderde vraag naar de onderliggende activa. De marktomstandigheden kunnen dus in zeer korte tijd aanzienlijk veranderen, waardoor het onder bepaalde marktomstandigheden onmogelijk kan zijn om de order van de gebruiker uit te voeren, wat tot verliezen kan leiden.

Het wordt begrepen dat als het gaat om de handel in valuta, er situaties, bewegingen en/of omstandigheden kunnen zijn die zich voordoen in het weekend, aan het begin van de week of intra-day na de bekendmaking van belangrijke macro-economische cijfers, economisch of politiek nieuws waardoor valutamarkten openen met prijsniveaus die aanzienlijk kunnen verschillen van eerdere prijzen.

* WAARSCHUWING VOOR RISICOVOLLE INVESTERINGEN *

Handelen in Forex, CFD’s en cryptocurrencies brengt het risico met zich mee dat je je investering verliest. Deze Risicowaarschuwing kan en wil niet alle risico’s en andere belangrijke aspecten van de handel in opties en derivaten openbaar maken. Je moet niet speculeren met kapitaal dat je je niet kunt veroorloven te verliezen. We raden je ten zeerste aan om de Algemene voorwaarden en het Privacybeleid van onze website door te lezen voordat je onze service gaat gebruiken.

Neem contact met ons op

Als je vragen hebt over deze Disclaimer, kun je contact met ons opnemen: