Felelősségi nyilatkozat

Utolsó frissítés: július 06, 2023

Értelmezés és fogalommeghatározások

Tolmácsolás

Azoknak a szavaknak, amelyek kezdőbetűje nagybetűvel van írva, a következő feltételek szerint meghatározott jelentése van. Az alábbi fogalommeghatározások jelentése azonos, függetlenül attól, hogy egyes vagy többes számban szerepelnek.

Fogalommeghatározások

A jelen jogi nyilatkozat alkalmazásában:

  • A vállalat (a jelen Sütikre vonatkozó szabályzatban a „vállalat”, „mi”, „minket” vagy „miénk”) a Bitcoin Revolution,Asia Square Tower, 8 Marina View, Singapore, 018960.
  • Ön a Felhasználó, a Szolgáltatáshoz hozzáférő magánszemély, illetve az a vállalat vagy más jogi személy, amelynek nevében az ilyen magánszemély a Szolgáltatáshoz hozzáfér vagy azt használja.
  • A weboldal a https://btcrevolution.cloud/ címre hivatkozik.
  • A szolgáltatás a Weboldalra vonatkozik.

Felelősségi nyilatkozat

A Szolgáltatásban található információk csak általános tájékoztatásra szolgálnak.

A Társaság nem vállal felelősséget a Szolgáltatás tartalmának hibáiért vagy hiányosságaiért.

A Társaság semmilyen esetben sem vállal felelősséget semmilyen különleges, közvetlen, közvetett, közvetett, következményes vagy véletlen kárért, vagy bármilyen más kárért, akár szerződés, gondatlanság vagy más jogellenes cselekmény alapján, amely a Szolgáltatás használatából vagy a Szolgáltatás tartalmából ered, vagy azzal kapcsolatban áll. A Társaság fenntartja a jogot, hogy a Szolgáltatás tartalmát bármikor előzetes értesítés nélkül kiegészítse, törölje vagy módosítsa.

A Társaság nem garantálja, hogy a Szolgáltatás mentes a vírusoktól vagy más káros összetevőktől.

Külső linkek Jogi nyilatkozat

A Szolgáltatás tartalmazhat olyan külső weboldalakra mutató linkeket, amelyeket nem a Társaság biztosít vagy tart fenn, illetve amelyek semmilyen módon nem állnak kapcsolatban a Társasággal.

Felhívjuk figyelmét, hogy a Társaság nem garantálja az ilyen külső weboldalakon található információk pontosságát, relevanciáját, időszerűségét vagy teljességét.

Hibák és mulasztások

A Szolgálat által adott információk csak általános útmutatást nyújtanak az érdeklődésre számot tartó kérdésekben. Még ha a Társaság minden óvintézkedést megtesz is annak érdekében, hogy a Szolgáltatás tartalma aktuális és pontos legyen, hibák előfordulhatnak. Továbbá, a törvények, szabályok és előírások változó jellege miatt a Szolgáltatásban szereplő információkban késések, hiányosságok vagy pontatlanságok előfordulhatnak.

A Társaság nem vállal felelősséget semmilyen hibáért vagy hiányosságért, illetve az ezen információk felhasználásából származó eredményekért.

Jogszerű használatról szóló nyilatkozat

A Vállalat felhasználhat olyan szerzői jogvédelem alatt álló anyagokat, amelyeket nem minden esetben engedélyezett kifejezetten a szerzői jog tulajdonosa. A Társaság az ilyen anyagokat kritika, kommentár, hírközlés, tanítás, tudományosság vagy kutatás céljából teszi hozzáférhetővé.

A Társaság úgy véli, hogy ez az Egyesült Államok szerzői jogi törvényének 107. szakasza szerinti „tisztességes felhasználásnak” minősül.

Ha Ön a Szolgáltatásban található, szerzői jogvédelem alatt álló anyagokat saját céljaira kívánja felhasználni, amelyek túlmutatnak a tisztességes felhasználáson, akkor engedélyt kell kérnie a szerzői jog tulajdonosától.

Kifejezett nézetek Jogi nyilatkozat

A Szolgáltatás olyan nézeteket és véleményeket tartalmazhat, amelyek a szerzők sajátjai, és nem feltétlenül tükrözik bármely más szerző, ügynökség, szervezet, munkáltató vagy vállalat hivatalos politikáját vagy álláspontját, beleértve a Társaságot is.

A felhasználók által közzétett hozzászólásokért kizárólag a felhasználók felelősek, és a felhasználók vállalják a teljes felelősséget, felelősséget és hibáztatást minden olyan rágalmazásért vagy peres eljárásért, amely a hozzászólásban írtakból vagy a hozzászólásban írtak közvetlen következménye. A Társaság nem vállal felelősséget a felhasználók által közzétett megjegyzésekért, és fenntartja magának a jogot, hogy bármilyen okból bármilyen megjegyzést töröljön.

Nincs felelősségvállalási nyilatkozat

A Szolgáltatásban található információk azzal a tudomásulvétellel kerülnek rendelkezésre, hogy a Társaság nem foglalkozik jogi, számviteli, adózási vagy egyéb szakmai tanácsadással és szolgáltatással. Mint ilyen, nem helyettesítheti a professzionális számviteli, adóügyi, jogi vagy más illetékes tanácsadókkal való konzultációt.

A Társaság vagy annak beszállítói semmilyen esetben sem felelnek semmilyen különleges, véletlen, közvetett vagy következményes kárért, amely a Szolgáltatáshoz való hozzáférésből vagy annak használatából, illetve a hozzáférés vagy a használat lehetetlenségéből ered, vagy azzal összefüggésben keletkezik.

„Használat saját felelősségre” Jogi nyilatkozat

A Szolgáltatásban található minden információ „ahogy van”, a teljességre, pontosságra, időszerűségre vagy az információk használatából származó eredményekre vonatkozó garancia nélkül, és mindenféle kifejezett vagy hallgatólagos garancia nélkül, beleértve, de nem kizárólagosan a teljesítményre, az eladhatóságra és a meghatározott célra való alkalmasságra vonatkozó garanciákat.

A Társaság nem vállal felelősséget Önnel vagy bárki mással szemben a Szolgáltatás által adott információkra támaszkodva hozott döntésekért vagy tettekért, illetve bármilyen következményes, különleges vagy hasonló károkért, még akkor sem, ha tájékoztatták az ilyen károk lehetőségéről.

MAGAS KOCKÁZATÚ BEFEKTETÉSI NYILATKOZAT

A „Bitcoin Revolution” („BitcoinBitcoin Revolution”) lehetővé teszi a felhasználók (a továbbiakban: „Felhasználó” vagy „Felhasználók”) számára, hogy olyan erősen spekulatív befektetésekkel kereskedjenek, amelyek jelentős veszteségkockázattal járnak. Az ilyen kereskedés nem minden befektető számára alkalmas, ezért a felhasználóknak biztosítaniuk kell, hogy kereskedés előtt teljes mértékben tisztában legyenek a kockázatokkal. A „Bitcoin Revolution” nem kezel, illetve nem nyújt jogi, adóügyi, számviteli vagy befektetési tanácsadást vagy ajánlást az alkalmasság, jövedelmezőség, befektetési stratégia vagy más hasonló kérdések tekintetében.

Minden Felhasználónak és leendő Felhasználónak gondosan el kell olvasnia a következő Kockázati tájékoztatót és a jelen dokumentumban szereplő figyelmeztetéseket, mielőtt a „Bitcoin Revolution” szoftverének használatára jelentkezik, és mielőtt elkezdene kereskedni a különböző pénzügyi piacokon különböző pénzügyi eszközökkel. Megjegyezzük azonban, hogy ez a dokumentum nem képes és nem is magyarázza meg a Forex, CFD-k és kriptovaluták kereskedelmével kapcsolatos összes kockázatot és egyéb jelentős szempontot. A közlemény célja az volt, hogy tisztességes és nem megtévesztő módon, általánosságban ismertesse a Forex, CFD-k és kriptovaluták kereskedelmével járó kockázatok természetét.

A KERESKEDÉS MAGAS KOCKÁZATI JELLEGE MIATT A „BITCOIN REVOLUTION” KIFEJEZETTEN NEM VÁLLAL SEMMILYEN KIFEJEZETT VAGY HALLGATÓLAGOS SZAVATOSSÁGOT VAGY GARANCIÁT ARRA VONATKOZÓAN, HOGY A FELHASZNÁLÓK NYERESÉGET FOGNAK ELÉRNI, VAGY HOGY A FELHASZNÁLÓK NEM FOGJÁK ELVESZÍTENI A BEFIZETETT PÉNZESZKÖZÖKET VAGY AZOK EGÉSZÉT.

A Forex, CFD-k és kriptovaluták kereskedése nagyon spekulatív és rendkívül kockázatos, és nem alkalmas a nagyközönség minden tagja számára, hanem csak olyan befektetők számára, akik:

(a) megértik és hajlandóak vállalni az ezzel járó gazdasági, jogi és egyéb kockázatokat.

(b) Figyelembe véve személyes pénzügyi körülményeiket, pénzügyi forrásaikat, életmódjukat és kötelezettségeiket, anyagilag képesek-e vállalni a teljes befektetésük elvesztését.

(c) rendelkezzen a Forex, CFD-k és kriptovaluták kereskedésének, valamint a mögöttes eszközöknek és piacoknak a megértéséhez szükséges ismeretekkel.

A „Bitcoin Revolution” nem nyújt a Felhasználóknak semmilyen tanácsot a Forex, CFD-k és kriptovaluták, a mögöttes eszközök és piacok tekintetében, és nem tesz semmilyen befektetési ajánlást. Ha tehát a Felhasználó nem érti az ezzel járó kockázatokat, tanácsot és konzultációt kell kérnie egy független pénzügyi tanácsadótól. Ha a felhasználó még mindig nem érti a Forex, CFD-k és kriptovaluták kereskedelmével járó kockázatokat, akkor egyáltalán nem szabad kereskednie.

A Forex, a CFD-k és a kriptovaluták olyan származtatott pénzügyi eszközök, amelyek értéküket az alapul szolgáló eszközök/piacok áraiból származtatják, amelyekre vonatkoznak (például: devizák, részvényindexek, részvények, fémek, indexek, határidős ügyletek, határidős ügyletek stb.). Ezért fontos, hogy a Felhasználó tisztában legyen az adott mögöttes eszközzel/piaccal való kereskedéssel kapcsolatos kockázatokkal, mivel a mögöttes eszköz/piac árfolyamának ingadozásai befolyásolják a kereskedés jövedelmezőségét.

Néhány ilyen kockázat a következő

Volatilitás – A mögöttes eszközök/piacok árfolyamának mozgása változékony és kiszámíthatatlan lehet. Ez közvetlen hatással lesz a Felhasználó nyereségére és veszteségére. A mögöttes piac volatilitásának megértése segít a felhasználóknak abban, hogy hogyan kereskedjenek és mennyit hajlandóak veszíteni.

Piaci kilengések – A kilengés egy mögöttes eszköz árfolyamának hirtelen elmozdulása egyik szintről a másikra. Különböző tényezők vezethetnek gappinghez (például gazdasági események vagy piaci bejelentések), és a gapping akkor is előfordulhat, amikor a mögöttes piac nyitva van, és akkor is, amikor zárva van. Ha ezek a tényezők az alapul szolgáló piac zárva tartása alatt következnek be, akkor az alapul szolgáló piac újranyitásakor az ár (és így a mi származtatott árunk) jelentősen eltérhet a záróárfolyamtól, és nincs lehetőség a kereskedés lezárására a kettő között. A „Gapping” jelentős veszteséget (vagy nyereséget) eredményezhet.

Piaci likviditás – A Forex, CFD-k és kriptovaluták árfolyamát többek között a kereslet és kínálat változó viszonyai, a kormányzati, mezőgazdasági, kereskedelmi és kereskedelmi programok és politikák, a nemzeti és nemzetközi politikai és gazdasági események, valamint az adott piac uralkodó pszichológiai jellemzői befolyásolják, és előfordulhat, hogy a Forex, CFD-k és kriptovaluták egyes mögöttes eszközei nem válnak azonnal likviddé a mögöttes eszköz iránti kereslet csökkenése miatt. A piaci feltételek tehát nagyon rövid időn belül jelentősen megváltozhatnak, és ezért bizonyos piaci feltételek mellett előfordulhat, hogy a Felhasználó megbízását nem lehet végrehajtani, ami veszteségekhez vezethet.

A devizakereskedés során előfordulhatnak olyan helyzetek, mozgások és/vagy feltételek, amelyek hétvégén, hét elején vagy napközben, jelentős makrogazdasági adatok, gazdasági vagy politikai hírek közzététele után következnek be, és amelyek miatt a devizapiacok a korábbi árfolyamoktól jelentősen eltérő árszintekkel nyitnak.

* MAGAS KOCKÁZATÚ BEFEKTETÉSRE VONATKOZÓ FIGYELMEZTETÉS *

A Forex, CFD-k és kriptovaluták kereskedése magában hordozza a befektetés elvesztésének kockázatát. Ez a kockázati figyelmeztetés nem képes és nem is képes az opciós és származtatott termékekkel való kereskedés összes kockázatát és egyéb jelentős aspektusát ismertetni. Nem szabad olyan tőkével spekulálnia, amelynek elvesztését nem engedheti meg magának. Javasoljuk, hogy mielőtt elkezdené használni szolgáltatásunkat, olvassa el a weboldalunk Általános Szerződési Feltételeit és Adatvédelmi Szabályzatát.

Kapcsolatfelvétel

Ha bármilyen kérdése van ezzel a jognyilatkozattal kapcsolatban, forduljon hozzánk: